/ DADES RELLEVANTS DEL SECTOR BANCARI ANDORRÀ


Dades agregades de la banca andorrana 2014-2015 (*)

(Milers d'euros) 2014 2015
Total actius 14.046.563 14.411.802
Inversió creditícia bruta 6.337.751 6.278.629
Recursos gestionats 43.965.816 45.214.084
Resultat 183.268 168.548
 
ROE 12,38% 10,93%
ROA 1,38% 1,19%
Rátio d'eficiència 45,35% 54,15%
Ràtio de solvència 20,75% 22,78%
Ràtio de liquiditat 68,11% 71,24%
   
(*) Inclou les dades dels quatre grups bancaris: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà i BancSabadell d'Andorra.
Font: Associació de Bancs Andorrans
   
Per a més informació, consulteu:
Andorra i el seu Sistema Financer. 2015
Descarregar