/ SISTEMES DE PAGAMENT I INFORMACIONS TECNOLÒGIQUES
/ SEPA (SINGLE EURO PAYMENTS AREA)


La zona única de pagaments en euros (SEPA pel seu acrònim en anglès) és l'àrea en què ciutadans, empreses i altres agents econòmics poden efectuar i rebre pagaments en euros a Europa, dins i fora de les fronteres nacionals, en les mateixes condicions i amb els mateixos drets i obligacions, independentment del lloc en què es trobin. 

Els instruments de pagament SEPA són les transferències i les domiciliacions bancàries.

En compliment del què disposa l'Annex de l'Acord Monetari signat pel Principat d'Andorra i la UE el juny del 2011, Andorra està treballant tant en el seu marc legislatiu com en els estàndards tècnics necessaris per a poder preparar l’adhesió del país i de les seves institucions financeres als esquemes SEPA.

Per a més informació, consulteu:
European Central Bank www.ecb.europa.eu/paym/../../index.en.html
European Payments Council www.europeanpaymentscouncil.eu/